13/12/09

El Nadal...
Mama, ja han posat el Nadal.
- no ho haguès pogut definir millor -.