15/3/11

Miquel i Santiago...

Avui he dormit amb el Miquel i amb el Santiago i amb la N i amb el M i...

... i amb un haikú  i una cançó al cap:

L'atzar, tal volta,
per creure en les grans calmes
i els grans desordres.

Haikús en temps de guerra.
Miquel Martí i Pol

Santiago Auserón.